Sędziowie
Mariusz Koper             Zbigniew Ordon