Regulamin

HALOWEJ AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ

na sezon 2017 / 2018 roku.


Organizator

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.

Termin i miejsce

Liga zostanie rozegrana w terminie od października 2017 do kwietnia 2018 roku.

Czas rozgrywek: 2x12min.

Uczestnictwo

W lidze dopuszcza się uczestnictwo zawodników występujących w klasach rozgrywkowych A, B, C,

organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej,

W trakcie rozgrywek wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania dokumentów

tożsamości celem przedstawienia drużynie przeciwnej bądź organizatorom.

W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy urodzeni w roku 1999 i starsi oraz są zgłoszeni na listach zgłoszeń doręczonych organizatorom rozgrywek ligowych.

W lidze dopuszcza się uczestnictwo zawodników którzy wezmą udział w turniejach organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej bez względu na klasę rozgrywkową.

System rozgrywek

Drużyny rozgrywają mecze systemem „każdy z każdym”

Termin rozgrywek ustala organizator.

Zdobywca I miejsca otrzymuje nagrody rzeczowe

Zdobywca II miejsce otrzymuje nagrody rzeczowe

Zdobywca III miejsce otrzymuje nagrody rzeczowe,

pozostałe drużyny - puchary i dyplomy ufundowane przez organizatora.

Przewidziane są nagrody dla:

- I miejsce – nagroda rzeczowa

- II miejsce – nagroda rzeczowa

- III miejsce – nagroda rzeczowa

- nagrody indywidualne dla „złotej piątki” Ligi – nagrody rzeczowe

- puchar fair play

Drużyny występują w 5-cio osobowych zespołach, w tym także bramkarz.

Każda drużyna może wystawić maksymalnie 15-stu zawodników.

Zmiany zawodników podczas meczu można dokonać systemem hokejowym.

Nie ma konieczności oczekiwania ze zmianą na zgodę sędziego głównego.

Zawodnik wchodzący może wejść na boisko dopiero wtedy, gdy zawodnik schodzący je opuści.

Liczba zawodników na boisku nie może przekroczyć 5.

W przeciwnym razie zostanie zastosowana kara 2 minut, zmiany powrotne dozwolone.

Przepisu o spalonym nie stosuje się.

Gra „wślizgiem” jest zabroniona.

Linia autowa obowiązuje z obu stron boiska.

Rozpoczęcie gry z autu wykonuje się noga.

Bramka zdobyta bezpośrednio z autu nie zostanie uznana.

Odległość przeciwnika przy wykonywaniu rzutów wolnych, rzutów rożnych, rzutów z autu wynosi 5 metrów.

Rzuty karne wykonuje się z odległości 7 metrów.

W przypadku dotknięcia sufitu przez piłkę podyktowany zostanie rzut wolny pośredni

na korzyść drużyny przeciwnej.

Bramkarz może grać rękami tylko w wyznaczonym polu bramkowym.

Bramkarz musi wprowadzić piłkę do gry w ciągu 4 sekund.

Za niebezpieczną grę lub niesportowe zachowanie zawodnik może zostać ukarany

wykluczeniem czasowym na okres 2 minut.

W przypadku, gdy jeden zawodnik odbywa karę czasowego wykluczenia i taką karę otrzyma

kolejny zawodnik tej samej drużyny, odbędzie on swoja karę dopiero po powrocie na boisko

poprzednio ukaranego zawodnika.

Po otrzymaniu drugiej żółtej kartki w tym samym meczu zawodnik automatycznie otrzymuje czerwoną kartkę, zawodnik schodzi na 2 minuty, i już w tym meczu nie może wyjść na boisko.

W przypadku kary 2 minut zawodnik wraca na boisko po upływie wyznaczonego czasu lub

po utracie bramki przez jego drużynę.

Po otrzymaniu trzech żółtych kartek (kumulowanych) zawodnik zostaje wykluczony z gry

w następnym meczu ligowym.

Po otrzymaniu od razu czerwonej kartki, zawodnik schodzi z boiska na 2 minuty, nie może wystąpić w danym meczu, oraz ma karę zawieszenie jednego meczu w kolejnym spotkaniu, po upływnie kary 2 minut, bądź straconej bramki, wchodzi inny zawodnik do gry.

W przypadku szczególnie niesportowego zachowania lub brutalnej gry,

sędzia bądź organizator może wykluczyć zawodnika z rozgrywek.

O kolejności miejsc decyduje liczba zdobytych punktów.

W przypadku uzyskania w grupie równej liczby punktów przez więcej niż jedną drużynę

o zajętym miejscu decyduje:

  1. a) liczba zdobytych punktów w spotkaniu między tymi drużynami,
  2. b) korzystniejsza różnica bramek ze wszystkich rozegranych spotkań,
  3. c) większa liczba strzelonych bramek,
  4. d) rzuty karne według przyjętych reguł a potem aż do skutku, nie więcej niż 10 kolejek,
  5. e) w przypadku gdyby w/w kryteria okazały się niewystarczające

o kolejności drużyn decyduje losowanie

W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników strzeli największą liczbę bramek

o przyznaniu tytułu „króla strzelców” zadecyduje miejsce w tabeli,

w przypadku, gdy będą to zawodnicy tej samej drużyny zadecydują rzuty karne.

Za wstawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, drużyna zostaje ukarana walkowerem w meczu w którym wystąpił nieuprawniony zawodnik.. 

Nie przewiduje się możliwości przekładania terminu spotkań.

Czas oczekiwania na drużynę: 5 minut od ustalonego terminu rozpoczęcia meczu.

W czasie trwania zawodów prawo zwrócenia się do sędziego

ma tylko i wyłącznie kapitan drużyny.

Na halę, gdzie rozgrywane są mecze mogą wejść tylko zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek.

Za powyższe odpowiedzialny jest kapitan drużyny.

Od 3 kolejki zabrania się przyłączania zawodników do poszczególnych drużyn.

Po I rundzie, drużyna może dokonać 3 zmian w drużynie (transfery) bądź nowi zawodnicy do 2 meczu rudny rewanżowej.

W przypadku wycofania drużyny z rozgrywek, dotychczasowe mecze z daną drużyną

utrzymują swoją ważność, a mecze, które pozostały do rozegrania będą weryfikowane jako

 walkowery 3:0.

Wpisowe wpłacone przez drużynę nie podlega zwrotowi.

Wycofany uczestnik do końca rozgrywek jest ujmowany w tabeli.

Drużyny mogą rozgrywać mecze z minimalną liczbą zawodników 3+ bramkarz.

Po rozegraniu wszystkich kolejek przewidzianych regulaminem zostaje wyłoniony zwycięzca rozgrywek oraz kolejność pozostałych drużyny.

W sprawach nie ujętych w powyższym regulaminie decyduje organizator.

                                                                                 

  Organizator MOSiR Sandomierz.