Przydatne Linki

liga siatkowki

pilka plazowa

sandomierz krolewskie miasto

logo mosir

liga tenisa

Licznik odwiedzin

Dzisiaj: 1

Wczoraj: 6

Ogółem: 73680

Regulamin
HALOWEJ AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ
na sezon 2021 / 2022 roku.

Organizator
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.

Termin i miejsce
Liga zostanie rozegrana w terminie od października 2021 do kwietnia 2022 roku.
Czas rozgrywek: 2x12min.

Uczestnictwo
W lidze dopuszcza się uczestnictwo zawodników występujących w klasach rozgrywkowych A, B, C, organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej,
W każdej drużynie może brać udział 3 zawodników, którzy biorą udział w klasie rozgrywkowej  „ okręgówka” – zaznaczając którzy to są w protokole meczowym. 
W trakcie rozgrywek wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania dokumentów tożsamości celem przedstawienia drużynie przeciwnej bądź organizatorom.
W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy urodzeni w roku 2003 i starsi oraz są zgłoszeni na listach zgłoszeń doręczonych organizatorom rozgrywek ligowych.
W lidze dopuszcza się uczestnictwo zawodników którzy wezmą udział w turniejach organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej bez względu na klasę rozgrywkową.

System rozgrywek
Drużyny rozgrywają mecze systemem „każdy z każdym”
Termin rozgrywek ustala organizator.
Zdobywca I miejsca otrzymuje nagrody rzeczowe
Zdobywca II miejsce otrzymuje nagrody rzeczowe
Zdobywca III miejsce otrzymuje nagrody rzeczowe,
pozostałe drużyny - puchary i dyplomy ufundowane przez organizatora.

Przewidziane są nagrody dla:
- I miejsce – nagroda rzeczowa
- II miejsce – nagroda rzeczowa
- III miejsce – nagroda rzeczowa

- nagrody indywidualne dla „złotej piątki” Ligi – nagrody rzeczowe
- puchar fair play
Drużyny występują w 5-cio osobowych zespołach, w tym także bramkarz.
Każda drużyna może wystawić maksymalnie 15-stu zawodników.
Zmiany zawodników podczas meczu można dokonać systemem hokejowym.
Nie ma konieczności oczekiwania ze zmianą na zgodę sędziego głównego.
Zawodnik wchodzący może wejść na boisko dopiero wtedy, gdy zawodnik schodzący je opuści.
Liczba zawodników na boisku nie może przekroczyć 5.
W przeciwnym razie zostanie zastosowana kara – żółta kartka dla zawodnika.
Przepisu o spalonym nie stosuje się.
Gra „wślizgiem” jest zabroniona.
Linia autowa obowiązuje z obu stron boiska.
Rozpoczęcie gry z autu wykonuje się noga.
Bramka zdobyta bezpośrednio z autu nie zostanie uznana.
Odległość przeciwnika przy wykonywaniu rzutów wolnych, rzutów rożnych, rzutów z autu wynosi 5 metrów.
Rzuty karne wykonuje się z odległości 7 metrów.
W przypadku dotknięcia sufitu przez piłkę podyktowany zostanie rzut wolny pośredni z linii autowej boiska.
Bramkarz może grać rękami tylko w wyznaczonym polu bramkowym.
Bramkarz musi wprowadzić piłkę do gry w ciągu 4 sekund.
Za niebezpieczną grę lub niesportowe zachowanie zawodnik może zostać ukarany żółtą, lub czerwoną kartką.
Po otrzymaniu żółtej kartki – kara 2 minutowa dla zawodnika – zespół gra w osłabieniu przez dwie minuty.
Po otrzymaniu drugiej żółtej kartki zawodnik schodzi – kara 2 minutowa w tym samym meczu zawodnik automatycznie otrzymuje czerwoną kartkę, zawodnik nie może brać udziału do końca meczu, po odbyciu 2 minutowej kary  w jego miejsce wchodzi inny zawodnik z drużyny.
Po otrzymaniu od razu czerwonej kartki, zawodnik schodzi z boiska kara 2 minutowa, nie może wystąpić w danym meczu po odbyciu kary 2 minutowej wchodzi inny zawodnik z drużyny.  
W przypadku szczególnie niesportowego zachowania ( obraza sędziego ) – zawodnik otrzymuje czerowną kartkę za niesportowe zachowanie – kara 2 minutowa, zawodnik nie może brać udziału do końca meczu – oraz wykluczenie zawodnika na 3 mecze z udziału w lidze !!!
O kolejności miejsc decyduje liczba zdobytych punktów.
W przypadku uzyskania w grupie równej liczby punktów przez więcej niż jedną drużynę
o zajętym miejscu decyduje:
a) liczba zdobytych punktów w spotkaniu między tymi drużynami,
b) bezpośredni pojedynek obu drużyn
c) korzystniejsza różnica bramek ze wszystkich rozegranych spotkań,
d) większa liczba strzelonych bramek,
e) rzuty karne według przyjętych reguł a potem aż do skutku, nie więcej niż 10 kolejek,
f) w przypadku gdyby w/w kryteria okazały się niewystarczające
o kolejności drużyn decyduje losowanie
W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników strzeli największą liczbę bramek
o przyznaniu tytułu „króla strzelców” zadecyduje miejsce w tabeli,
w przypadku, gdy będą to zawodnicy tej samej drużyny zadecydują rzuty karne.
Za wstawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, drużyna zostaje ukarana walkowerem w meczu w którym wystąpił nieuprawniony zawodnik.. 
Nie przewiduje się możliwości przekładania terminu spotkań.
Czas oczekiwania na drużynę: 5 minut od ustalonego terminu rozpoczęcia meczu.
W czasie trwania zawodów prawo zwrócenia się do sędziego
ma tylko i wyłącznie kapitan drużyny.
Na halę, gdzie rozgrywane są mecze mogą wejść tylko zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek.
Za powyższe odpowiedzialny jest kapitan drużyny.
Od 3 kolejki zabrania się przyłączania zawodników do poszczególnych drużyn.
Po I rundzie, drużyna może dokonać 3 zmian w drużynie (transfery) bądź nowi zawodnicy do 2 meczu rudny rewanżowej.
W przypadku wycofania drużyny z rozgrywek, dotychczasowe mecze z daną drużynąutrzymują swoją ważność, a mecze, które pozostały do rozegrania będą weryfikowane jako walkowery 3:0.
Wpisowe wpłacone przez drużynę nie podlega zwrotowi.
Wycofany uczestnik do końca rozgrywek jest ujmowany w tabeli.
Drużyny mogą rozgrywać mecze z minimalną liczbą zawodników 3+ bramkarz.
Po rozegraniu wszystkich kolejek przewidzianych regulaminem zostaje wyłoniony zwycięzca rozgrywek oraz kolejność pozostałych drużyny.
Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w zawodach na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo - Telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie również, a także podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania bez ograniczenia terytorialnego wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych.

Istnieje możliwość wstrzymania lub zakończenia Ligi podczas trwania rozgrywek z przyczyn niezależnych od organizatora.
( Organizator nie ponosi za to odpowiedzialności – wpisowe nie ulega zwrotu )
 
Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa związanych z zagrożeniem COVID-19
- Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
 
informuję, że:
 
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji siedzibą w Sandomierzu, ul. Koseły 3a, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email (adres email): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych MOSiR w Sandomierzu.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z Ligi.
  5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
  6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania spowoduje, iż nie będzie Pan /i/ korzystała z oferty MOSiR w Sandomierzu.
W sprawach nie ujętych w powyższym regulaminie decyduje organizator.
                                                                                 
  Organizator MOSiR Sandomierz.